Wagashi No Sato - Causeway Bay

INTERIOR

Client: Wagashi No Sato

Country: Hong Kong

Date: Nov 2007

Creative Director : Koro Fujiwara

Wagashi No Sato - Causeway Bay- Image 0
 
Wagashi No Sato - Causeway Bay- Image 1
 
Wagashi No Sato - Causeway Bay- Image 1
 
^