Shinmei Office

INTERIOR

Client: Shinmei

Country: Hong Kong

Date: Jun 2008

Creative Director : Koro Fujiwara

Shinmei Office- Image 0
 
Shinmei Office- Image 1
 
Shinmei Office- Image 1
 
Shinmei Office- Image 2
 
Shinmei Office- Image 2
 
Shinmei Office- Image 3
 
Shinmei Office- Image 4
 
Shinmei Office- Image 4
 
Shinmei Office- Image 5
 
Shinmei Office- Image 5
 
Shinmei Office- Image 6
 
Shinmei Office- Image 7
 
Shinmei Office- Image 7
 
Shinmei Office- Image 8
 
Shinmei Office- Image 8
 
Shinmei Office- Image 9
 
^