MDA

BRANDING

Client: MDA

Country: Hong Kong

Date: Apr 2009

Creative Director : Koro Fujiwara

MDA- Image 0
 
MDA- Image 0
 
MDA- Image 0
 
MDA- Image 1
 
MDA- Image 1
 
MDA- Image 1
 
MDA- Image 2
 
MDA- Image 2
 
MDA- Image 2
 
^